Souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí

Souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí + VZOR ke stáhnutí

Pokud chystáte své dítě do zahraničí například na zahraniční tábor nebo na prázdniny k moři či na hory, tak mu nezapomeňte přibalit mimo osobní věci také důležité a potřebné cestovní doklady, bez kterých bych nemohl odcestovat. Mimo občanský průkaz nebo cestování pas je pak dalším takovým nezbytným dokumentem i souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí. V našem článku vám prozradíme, na co takový souhlas je a co by měl obsahovat. Na konci článku si tento souhlas můžete stáhnout ve formátu DOC nebo v PDF.

Na co je souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí potřeba?

Při cestování do zahraničí pamatujte na to, že je nutné, aby dítě mělo občanský průkaz nebo cestování pas. Kromě těchto cestovních dokladů je třeba pro cestování také tzv. písemný souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí.

Tento souhlas rodičů s vycestováním dítěte je nutný pro jakoukoliv cestu do zahraničí. A je určen pro dítě neboli nezletilou osobu mladší 18 let bez rodičů. Tudíž formulář můžete využít, když vaše dítě jede do zahraničí s příbuznými nebo s jinou blízkou osobou. Tento souhlas slouží pro zjištění zahraničních úřadů, že dítě cestuje s doprovodem dobrovolně a rodiče s touto cestou souhlasí. Protože pokud by souhlas nebyl součástí, předpokládá se, že se jedná o únos dítěte. 

Obecně v rámci cestování EU není většinou tento souhlas třeba, protože další země tento souhlas nevyžadují, avšak Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje, aby každé dítě mělo při cestě do zahraničí vždy tento dokument sebou. 

Co by měl souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí obsahovat?

Dokument a jeho struktura není nijak konkrétně specifikována a ani neexistuje žádná jednotná forma. Avšak by měl tento souhlas obsahovat důležité informace a identifikaci zúčastněných osob.

Součástí dokumentu by měly být zveřejněny tyto informace:

  • Identifikace rodičů dítěte včetně kontaktních údajů na rodiče.
  • Souhlas rodičů s vycestováním a podpis.
  • Identifikace dítěte nebo dětí a jejich osobní údaje.
  • Identifikace doprovázející osoby včetně kontaktních údajů a také vztah k dítěti.
  • Informace o cestě (účel cesty, doba a místo pobytu).
  • Podpis rodiče a doprovázející osoby.
  • Časové omezení platnosti dokumentu.

Součástí tohoto dokumentu je možné přidat i další informace, jako je zdravotní stav dítěte, zdravotní omezení popřípadě pravidelná medikace léků. Dále je nutné, aby dokument obsahoval kontakt na rodiče, a to v případě nehody či živelné katastrofy.

Pokud bude cestovat do zahraničí velmi malé dítě, doporučuje se mimo tento dokument a cestovní doklady nechat si doložit i fotokopii rodného listu dítěte

Souhlas rodičů s vycestování dítěte by měl být také v cizím jazyce, nejlépe v anglickém jazyce, nebo jiném, použitelném v konkrétní destinaci, pro kterou bude souhlas určen. 

Doporučuje se, nechat si ověřit podpis pod tímto souhlasem u notáře nebo na příslušném obecním úřadě. 

Souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí ke stáhnutí v DOC a PDF

Souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí k nahlédnutí

Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí

Consent of a Legal Representative with a Short Stay of a Child Abroad

Já, matka / otec / zákonný zástupce – I, mother / father / legal guardian

Jméno / Name:

Datum narození / Date of birth:

Rodní číslo / Birth number:

Adresa / Address:

Telefon a email / Phone and email

Souhlasím s tím, aby moje dítě / děti – Authorize my minor child / children

Jméno / Name:

Vztah k doprovázející osobě / Relationship to the accompanying person:              

Datum narození / Date of birth:

Adresa / Address:

Číslo dokladu / ID number:     

    

Jméno / Name:

Vztah k doprovázející osobě / Relationship to the accompanying person:              

Datum narození / Date of birth:

Adresa / Address:

Číslo dokladu / ID number:         

Vycestovalo do zahraničí v doprovodu osoby – To travel abroad with accompanying person

Jméno / Name:

Vztah k dítěti / Relationship to the child:

Datum narození / Date of birth:

Adresa / Address:

Číslo dokladu / ID number:         

Za těchto podmínek – Under following conditions

Místo pobytu / Travel destination:

Doba pobytu / Period of stay:

Účel cesty / Purpose of travel:

Další informace o dítěti (zdravotní stav, zdravotní omezení a také pravidelná medikace léků a podobně)  – Other information about the child (health condition, health limitations and also regular medication, etc.)

V                                                                                           Dne

Signed in                                                                            Date     

___________________________________

ověřený podpis osoby, která uděluje souhlas

verified signiture of the person giving consent

Nejčastější dotazy

Co je to souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí?

Tento dokument je určen na cestu do zahraničí pro dítě neboli nezletilou osobu mladší 18 let bez rodičů. Souhlas slouží pro zjištění zahraničních úřadů, že dítě cestuje s doprovodem dobrovolně a rodiče s touto cestou souhlasí.

Co by měl souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí obsahovat?

Součástí dokument by měly být tyto informace: identifikace rodičů dítěte včetně kontaktních údajů na rodiče, souhlas rodičů s vycestováním a podpis, identifikace dítěte, identifikace doprovázející osoby, informace o cestě (účel cesty, doba a místo pobytu) a podpis rodiče a doprovázející osoby.

Martina Poláková

Jsem pracující máma na rodičovské dovolené. Miluji běh, čtu knížky a ráda se učím novým věcem. Snažím se žít vědomě, jednoduše a lehce! Ráda přijímám výzvy, abych se dostala zase o kus dál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.