mučírna

STAROVĚKÉ PRÁVO

Trocha historie nikoho nezabije –  jak to bylo dřív

Zábavní park Fábula sídlí v historických prostorách. Už při příchodu na návštěvníky dýchne starobylý duch místa. Zásluhu na tom má citlivě rekonstruovaná budova, v které v předminulém a minulém století sídlil Okresní soud města Kamenice nad Lipou. V pozdějších letech se stala sídlem Národního podniku Český křišťál, přesto zde zůstaly zachovány původní cely pro vězně. Vězeňský vycházkový dvůr se dočkal přestavby a byl používán jako sklad. Dnes slouží jako Hostinec u loupežníka Bambitky a málokterý host restaurace ví, v jakých prostorách si pochutnává na jídle.

Právě kvůli historii budovy jsme se rozhodli vybudovat v pohádkovém sklepení starověkou mučírnu a zábavnou formou seznamovat příchozí s již zapomenutými právy.

mučírna 2

Kamenické právo v 15. století

První zmínku o nejstarších právech města Kamenice nad Lipou můžeme nalézt ve staré knize městských práv z let 1459 – 66. Hned v úvodu se můžeme dočíst garanci nejvyššího hofmistra Jindřicha ze Stráže o dodržování práv.

to, věrní a milí, znajíce, pilně zachovávejte a svým budoucím to rozjímejte a často k tomu přihlédajíce čtěte, spravedlnost v soudech zachovejte, sirotků, vdov neutiskujte, Boha se bojte, neboť on je všeho zlého mstitel a dobrého velký obdařitel a již k právům ze srdce psaným takto přistupujte“

Dokonce bylo určeno, kdo může zasedat úřadu – „ V úřadech nebudiž přijímán žádný psanec, to je za zlého popsaný, lichvář, nýbrž mravný člověk, aby tak lepší horšímu nebyli poddáni“ – je pozoruhodné, že i dnes je text aktuální.

Z práva o dluzích bychom se dnes mohli v mnohém poučit:

Na dlužníka kdož žalují a ten dlužník nemá statku, čím by odbýval, ten má býti držán do třetího dne u vězení a po třech dnech má být vydán tomu, kdož ba naň stál a má chován býti leč neumře, neb ten má úročiti, aby ho hladem ani zimou neumořil. Dlužník, nemá-li co dáti a chtěl by u toho, komu jest dlužen dělati na den, má jenu dáti stravu se svou čeledí, až jemu toho všeho oddělá, pakli by u jiného dělal, má opatřen býti, aby tomu, komu jest dlužen, dal jeden peníz a sobě dva peníze. Usedlému dlužníku má položen býti rok a dvě neděle.“

A jaké byly pokuty za zranění?

  • za každý prst kopu grošů

  • za všechny prsty jednou ranou uťaté kopu

  • za palec půl třetí kopy

  • za ohavnou ránu 100 grošů

  • za sečnou ránu 20 grošů

  • za skrytou ránu (vnitřní zranění) mají páni výpověď učiniti, kdož ránu učiní, lékaři zaplatí“

mučírna1
mučírna 3

TORTURA – právo útrpné

Pokud už byl někdo obviněn, zacházelo se s ním nelítostně:

Když na někoho nárok jest a poprava se naň žádá a již se za něho uručí, ten jistý takto má tázán býti, když nároku odpírán: nejprve popravce (soudce) má jej kázati vsaditi tak, aby s ním žádný přítel jeho nemohl mluviti a v tom popravce má na něho kata dobýti a má jej kázati mučiti po tři dny, pořád každý den. Nejprv na skřipci má třikrát svržen býti a to slove štosování a tak má zmítán býti, aby jemu ruce vždy vylomeny byly“

Skřipec (staročeská kladka), bylo původně zařízení pro stavební práce nebo k vyzvedávání zboží do vyšších pater. Pokud se však zavěsil na hák, stal se snadno příležitostným mučícím nástrojem.

Jestliže se obviněný nepřiznal ani na skřipci bylo s ním nakládáno ještě bezohledněji:

Po tom štosu má tázán býti, jestli jest vinen, čímž jest nařčen. Nepoználi se (nepřizná), tedy má pálen býti v oba boky tak, aby znamenité od toho pálení pryskýře měl na bocích….“ Raději už nebudeme pokračovat.

Samozřejmě, že se nám v dnešní době zdá starověké právo kruté.

Nechceme ho soudit, jen jsme chtěli přiblížit, jak se tenkrát vykonávala spravedlnost.

A na závěr ještě něco pro zamyšlení:

Také nechceme trpěti mezi sebou nevěrných, neposlušných, lhářův, zlodějův, kostkářův, loupežníkův, plundréřův, opilcův, lájcí, smilníkův, cizoložníkův, smilnic a cizoložnic i všech zjevných hříšníkův, ty všechny ze sebe chceme puditi a honiti, nad nimi popravovat… je trestati i bíti, mrskati, stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti…..“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odběr novinek