PRAVIDLA – Velká letní foto soutěž s Jožinem

 1. Soutěž organizuje Rodinný zábavný pak Fábula, Havlíčkova 113, 586 02 Jihlava, IČ: 48473791. Účast v soutěži je zdarma.
 2. Soutěž je určena pro fanoušky parku Fábula. „Fanoušek“ je ten, kdo v minulosti nebo současně se soutěží udělil FB stránce Fábula – rodinný zábavný park „to se mi líbí“.
 3. Soutěž trvá od 30.06.2018 do 31.8.2018
 4. Soutěží se o 3 ceny: 1. Hlavní výhra: ubytování na Vranovské pláži pro 2 dospělé a 2 děti na 4 noci. Termíny – od 03.09.2018 do 26.10.2018 nebo květen, červen, září, říjen 2019. Provozovatel: Vranovská pláž, s.r.o., Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice, IČ: 28642259. Adresa kempu: Vranovská přehrada – pláž 1, 671 02 Šumná. 2. Rodinný vstup do Rodinného zábavného parku Fábula,  vstup do tamní únikové hry s časově neomezenou platností vstupu a oběd v hostinci u loupežníka Bambitky. Vybrat tuto výhru lze pouze současně. 3. Rodinná vstupenka do Rodinného zábavného parku Fábula s časově neomezenou platností vstupu, půjčení kostýmů a oběd v hostinci u loupežníka Bambitky.  Přičemž platí, že Rodinný zábavný park Fábula je otevřen pro veřejnost v červenci a srpnu každého roku.
 5. Park Fábula zřídí pro soutěž fotoalbum na své Fb stánce Fábula-rodinný zábavný park.
 6. Jednotlivé součásti výhry není možné převádět na druhé osoby.
 7. Jednotlivé části výhry musí být vybrány najednou.
 8. Soutěž je rozdělena do týdenních kol. Jejich časové rozvržení je zveřejněno v tabulce příspěvku oznamující soutěž na www.pohadkova-rise.cz. Každý týden bude vyhlášen vítěz, jehož fotografie s Jožinem z bažin získala nejvíce lajků. 8 výherců týdenních kol se poté utká ve velkém finále o hlavní ceny – viz. čl. 4 těchto pravidel.
 9. 3 výherci hlavních cen budou zveřejněni 01.09.2018 na FB stránce Fábula – rodinný zábavný park veřejně budou vyzváni ke kontaktování organizátora s cílem sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry na kontaktní adresu.
 10. Zájemce o účast  musí být aktivní uživatel Facebooku a musí být tedy na něm svůj profil
 11. Soutěž organizuje rodinný zábavný park Fábula z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.
 12.  Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 13. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 14. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 15. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na FB stránce Fábula- rodinný zábavný park  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu organizátora soutěže. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.
 16.  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na FB stránce Fábula- rodinný zábavný park.
 17. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odběr novinek