Logo Fábula

PRAVIDLA SOUTĚŽE o pobyt na Vranově a rodinné vstupy do parku Fábula.

 1. Soutěž organizuje Rodinný zábavný pak Fábula, Havlíčkova 113, 586 02 Jihlava, IČ: 48473791. Účast v soutěži je zdarma.
 2. Soutěž je určena pro fanoušky parku Fábula. „Fanoušek“ je ten, kdo v minulosti nebo současně se soutěží udělil FB stránce Fábula – rodinný zábavný park „to se mi líbí“.
 3. Soutěž trvá od 01.05.2018 do 18.05.2018.
 4. Soutěží se o 3 ceny: 1. Hlavní výhrapobyt pro 2 osoby, na 2 noci na Vranovské pláži, v termínu k výběru: podzim 2018 nebo jaro 2019. Provozovatel: Vranovská pláž, s.r.o., Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice, IČ: 28642259. Adresa kempu: Vranovská přehrada – pláž 1, 671 02 Šumná. 2. Rodinný vstup do Rodinného zábavného parku Fábula a vstup do tamní únikové hry s časově neomezenou platností vstupu. Vybrat tuto výhru lze pouze současně. 3. Rodinná vstupenka do Rodinného zábavného parku Fábula s časově neomezenou platností vstupu. Přičemž platí, že Rodinný zábavný park Fábula je otevřen pro veřejnost v červenci a srpnu každého roku.
 5. Výherce bude zveřejněn 19.05.2018 na Facebookové stránce Fábula – rodinný zábavný park v příspěvku vytvořenému k průběhu celé soutěže.
 6. Zájemce o účast  musí být aktivní uživatel Facebooku a musí být tedy na něm svůj profil.
 7. Do soutěže budou přijaty pouze ty tipy, které soutěžící zveřejní pod připnutý příspěvek soutěže na oficiální FB stránce parku Fábula. Do soutěže tedy nebudou přijaty tipy zveřejněné např. v různých FB skupinách nebo na jiných FB stránkách.
 8. Soutěž je založena na odpovědi na soutěžní otázku: Kolik kg váží a kolik cm měří sumec Lech, kterého parku Fábula na letní sezónu 2018 zapůjčí Vranovská pláž. Zveřejněním svého tipu pod příspěvek, založený k provozování soutěže na FB stránce Fábula – rodinný zábavný park, se uživatel stává soutěžícím.
 9. Soutěž má 3 výherce. Těmi se stávají soutěžící, kteří se svým tipem na délku a váhu sumce Lecha, nejvíce přiblíží reálnému dřevěnému modelu sumce Lecha. Přičemž platí, že tip se týká jak váhy tak délky zároveň.
 10. Pokud se tipy budou shodovat ve váze i míře, vítězí tip časově dřívější.
 11. Výherci budou zveřejněni na FB  stránce Fábula- rodinný zábavný park v příspěvku založenému k provozování soutěže a veřejně budou vyzváni ke kontaktování organizátora s cílem sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry na kontaktní adresu.
 12. Soutěž organizuje rodinný zábavný park Fábula z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.
 13.  Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 14. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 15. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 16. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na FB stránce Fábula- rodinný zábavný park  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu organizátora soutěže. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.
 17.  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na FB stránce Fábula- rodinný zábavný park.
 18. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
soutěž
Rodinný areál Fábula logo

 

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odběr novinek