Pravidla – jarní kostýmovaná fotosoutěž

 1. Soutěž organizuje Rodinný zábavný pak Fábula, Havlíčkova 113, 586 02 Jihlava, IČ: 48473791. Účast v soutěži je zdarma.
 1. Soutěž je určena pro fanoušky parku Fábula. „Fanoušek“ je ten, kdo v minulosti nebo současně se soutěží udělil FB stránce Fábula – rodinný zábavný park „to se mi líbí“.
 1. Soutěž trvá od 15.04.2019 do 31.5.2019
 1. Soutěží se o 3 ceny:

1. RODINNÁ VSTUPENKA , KOSTÝMY PRO CELOU RODINU A ÚNIKOVÁ HRA v parku FÁBULA

            2. RODINNÁ VSTUPENKA A KOSTÝMY PRO CELOU RODINU v parku FÁBULA

            3. RODINNÁ VSTUPENKA do parku FÁBULA

Platnost vstupenek a dalších služeb parku je od 29.6.2019 do 31.8.2019

 1. Park Fábula zřídí pro soutěž fotoalbum na své Fb stánce Fábula-rodinný zábavný park.
 1. Jednotlivé součásti výhry není možné převádět na druhé osoby.
 1. Jednotlivé části výhry musí být vybrány najednou.
 2. 3 výherci hlavních cen budou zveřejněni 01.06.2019 na FB stránce Fábula – rodinný zábavný park veřejně budou vyzváni ke kontaktování organizátora s cílem sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry na kontaktní adresu.
 1. Zájemce o účast  musí být aktivní uživatel Facebooku a musí být tedy na něm svůj profil
 1. Soutěž organizuje rodinný zábavný park Fábula z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.
 1.  Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 1. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 1. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 1. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na FB stránce Fábula- rodinný zábavný park  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu organizátora soutěže. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.
 1.  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na FB stránce Fábula- rodinný zábavný park.
 1. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odběr novinek